RegulaminOto regulamin korzystania z naszej biblioteki:
 Regulamin czytelni
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Czytelnik ma prawo korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych na miejscu.
3. Korzystający z czytelni zapisuje swoją obecność w zeszycie odwiedzin czytelni.
4. Z wydawnictw albumowych i innych książek pięknie wydanych można korzystać przed lekcjami lub po ich zakończeniu.
5. Czytelnik odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta.
6. Przed opuszczeniem czytelni książki należy zwrócić, a swoje miejsce zostawić w porządku.
7. Po informacje wymagające dłuższych poszukiwań nie należy zgłaszać się w ostatniej chwili.
8. W czytelni obowiązuje cisza.

Regulamin wypożyczalni
1.   Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2.   Zbiory udostępniane są od września do 10 czerwca każdego roku.
3.   Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
4.   Czytelnik może wypożyczyć 2 książki – w tym 1 z lektury – na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
5.   Jeżeli czytelni nie przeczytał książki w okresie 2 tygodni, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień – może przedłużyć termin wypożyczenia.
6.   W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
7.   Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonej książki.
8.   Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, a jeżeli jest to niemożliwe – kupuje inna wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
9.   Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki.
10.W wypożyczalni obowiązuje cisza.