Zbiory

Księgozbiór biblioteki liczy 7684 woluminów zapisanych w księdze inwentarzowej biblioteki. Oprócz głównych zbiorów biblioteka gromadzi też podręczniki i broszury oraz zbiory specjalne (kaset magnetofonowe, kasety video, płyty CD i DVD).


Udostępniamy czytelnikom lektury, literaturę piękną na różnych poziomach, literaturę popularnonaukową oraz różne materiały na zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne.
W godzinach pracy biblioteki czynna jest czytelnia oferująca wydawnictwa albumowe, encyklopedie, słowniki, informatory i  czasopisma.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:
1. Księgozbiór podręczny według klasyfikacji dziesiętnej 0 -9
2. Literatura popularnonaukowa.
3. Literatura piękna:
   Bw - bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych
   B - baśnie, legendy, podania
   Ob- powieści i opowiadania obyczajowe 
   P - powieści i opowiadania przygodowe 
   H - powieści i opowiadania historyczne 
   Pf - powieści i opowiadania fantastyczne 
   Prz - powieści i opowiadania przyrodnicze
   F -  powieści i opowiadania fantasy 
   K  - komiksy \
   Pd - poezja, dramat 
4. Lektury.
5. Zbiory specjalne:
    - kasety magnetofonowe,
    - kasety video,
    - płyty CD, DVD
6. Czasopisma:
 – „Biblioteka w Szkole”,
 - „Kumpel”,
 - „Victor Junior”,
 -  „Głos Nauczycielski”,
 - „Głos Gminy Jednorożec”

WARSZTAT INFORMACYJNY
Warsztat informacyjny stanowią:
KATALOGI TRADYCYJNE (KARTKOWE):
- alfabetyczny
- rzeczowy działowy (podział literatury pięknej)
- rzeczowy systematyczny (podział literatury popularnonaukowej według symboli UKD)
 KARTOTEKI TEKSTOWE -  zawierające materiały na różne tematy,  dotyczące regionu, szkoły oraz materiały repertuarowe.